youtube3face33

Centar za kulturu Đakovo, OIB 99543603636, na temelju članka 28. i 37. Statuta Centra za kulturu Đakovo od 10. lipnja 2019. godine, (KLASA: 003-05, URBROJ: 19-233) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave od 14. kolovoza 2020. godine (KLASA: 011/02/20, URBROJ: 20-192), Upravno vijeće Centra za kulturu donosi ODLUKU O POČETKU POSTUPKA PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU SANITARNIH ČVOROVA.

DOKUMENTACIJA:

1. Odluka

2. Rješenje

3. Poziv za dostavu ponude

4. Troškovnik