youtube3face33


1. Statut Centra za kulturu Đakovo

     1.1. Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu Đakovo

2. Završni račun 31.12.2018.

3. Bilješke (Z.R. 2018)

4. Izvješće o radu Centra za kulturu Đakovo za period 01.01.2018.-31.12.2018

5. Završni račun 31.12.2017.

6. Bilješke (Z.R. 2017)

7. Izvješće o radu Centra za kulturu Đakovo za period 01.01.2017.-31.12.2017

8. Izvješće o radu Centra za kulturu Đakovo za period 01.01.2016.-31.12.2016

9. Financijski izvještaj za 2019. godinu

10. Izvješće o radu 2019. godine

11. Završni račun 2019. godine

12. Pravilnik o radu Centra za kulturu Đakovo

     12.1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Centra za kulturu Đakovo

13. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Đakovo

14. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

15. Godišnje izvješće 2019.

16. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Centra za kulturu Đakovo

17. Odluka o sufinanciranju kazališnih i kino predstava Centra za kulturu Đakovo

18. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

19. Financijski izvještaj 2020.

20. Izvješće o radu Centra za kulturu Đakovo 1.1.2020.

21. Završni račun 2020.

22. Plan nabave Centra za kulturu Đakovo za 2022.

23. Financijski izvještaj 2021.

24. Izvješće o radu Centra za kulturu Đakovo za period 1.1.2021. - 31.12.2021.

25. Završni račun 2021.

26. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu elektro ormara

27. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu elektro ormara 

28. Poziv za dostavu ponude

     28.1. Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda I

     28.2. Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda II

     28.3. Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda III

     28.4. Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda IV

29. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

30. Izjava o digitalnoj pristupačnosti

31. Završni račun 2022.

32. Bilješke (Z. R. 2022.)